top of page

Privacy Policy- Πολιτική Απορρήτου

Το Myhappyself είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω chat ή βίντεο κλήσης. Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που διασφαλίζουν απόλυτα το ιατρικό απόρρητο.

Προτείνουμε να ενημερώνεστε και να διαβάζετε τις ανανεωμενες εκδόσεις της πολιτικής απορρήτου και αν δεν συναινείτε με αυτές να εγκαταλειπετε την πλατφόρμα. Με τη χρήση της πλατφόρμας και τη συνεπακόλουθη λήψη υπηρεσιών σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και έχετε αποδεχτεί τους όρους χρήσης και

προϋποθέσεις της πλατφόρμας.    

 

Ορισμοί:

Ως  «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» ορίζουμε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας,

δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.  

«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

“ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”: Προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών/ευαίσθητα τα οποία αφορούν την υγεία (ψυχική και σωματική) των ΑΣΘΕΝΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ της υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, και την παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική πληρωμή σας για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση σας με τον κατάλληλο ειδικό ή υπηρεσία προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.    

          

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων:      

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου. Τα παραχωρεί δηλαδή ο χρηστης προκειμένου να εγγραφεί στην πλατφόρμα ή να λάβει μια υπηρεσία του δικτυακού τόπου. Ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στο δικτυακό τόπο.   

         

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:     

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, είναι η διεύθυνση IP σας, η ημέρα και ώρα τη επίσκεψής σας, η ακριβής σελίδα την οποία επισκεφτήκατε, από ποια σελίδα φτάσατε στον ιστότοπό μας, δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς της

βελτίωσης των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και παρακολούθησης και βελτίωσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών και του ιστότοπού μας από εσας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η Google Analytics. O τρόπος με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.                          

       

H πλατφόρμα Myhappyself συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσει τη νόμιμη και ορθή λειτουργία της και για να προσφέρει στους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Αλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι το όνομά σας, η ηλικία σας, η οικογενειακή κατάσταση. Τα δεδομένα αυτα δεν διανέμονται και φυλάσσονται κωδικοποιημένα. Οι συνομιλίες μέσω chat είναι πάντα κρυπτογραφημένες και δεν τηρείται αρχείο μετά τη συνομιλία. Το προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν εσάς ως υποκείμενο και ως χρήστη της πλατφόρμας, όχι ως ασθενή. Μπορειτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας ή να ζητήσετε να σας κοινοποιηθεί ποια δεδομένα έχουν συλλεχθεί και σας αφορούν.

Η πλατφόρμα Myhappyself δεν τηρεί αρχειο των συνεδριών σας με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Όσον αφορά για τις συνεδρίες σας με ειδικούς ψυχικής υγείας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκάστοτε επαγγελματία για τα δεδομένα που αφορούν στο φάκελο σας και στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Η πλατφόρμα Myhappyself, διευκολύνει τη διασυνδεση σας με τους επαγγελματίες και δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στη θεραπεία σας (όπως αμοιβές, τήρηση ραντεβού, διάρκεια συνεδρίας, κλπ). Τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.     

                  

Σκοποί επεξεργασίας/νομιμότητας    

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη βελτίωση αυτού του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας και για την χρήση των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.      

             

Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Δεν πωλούμε, διενέμουμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Στην περιπτωση που υπάρχει νομική αξίωση για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας, τότε είμαστε αναγκασμένοι να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Συγκεκριμένα, το Myhappyself χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς για τη παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης) των υπηρεσιών που προσφέρει και για να επικοινωνήσει μαζί σας.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας, για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για τον προγραμματισμό ραντεβού, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες

και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους :        

1) Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.  

2) Tη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της πλατφόρμας Myhappyself.              

     

Ασφάλεια δεδομένων                

Για την πλατφορμα Myhappyself, η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και των χρηστών των υπηρεσιών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών και πελατών μας.  Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε.                       

               

 Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων                

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και των Χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή μέχρι ο

χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της πλατφορμας Myhappyself έναντι νομικών αξιώσεων, η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων δύναται να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.     

          

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες                

Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού

και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν

συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.   

               

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.  Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Επιπλέον,χρησιμοποιούμε cookies από υπηρεσίες όπως Google Adwords, Facebook Ads, Hotjar κ.α. για προωθητικές ενέργειες και ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου μας.

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών.                               

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»).  Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα:  

  • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»). 

  • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η πλατφόρμα Myhappyself θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.

  • Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες. 

  • Nα λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζεται σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»). 

  • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).  

  • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις. 

  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που               βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.                

  • Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H πλατφόρμα Myhappyself έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση myhappyselfapp@gmail.com. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική.                

     

    

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική                 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ισχύει κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στο δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική. 

bottom of page