Αναζήτηση

Πότε μιλάμε για ψυχική «διαταραχή»;

Ακούμε καθημερινά τον όρο «ψυχική διαταραχή», ωστόσο δεν χρησιμοποιείται πάντοτε ορθά. Σε τι συνίσταται ο όρος ψυχική διαταραχή; Κάθε διαταραχή αποτελεί ένα συνεχές.

Στο ένα άκρο τοποθετείται η ψυχική υγεία και στο άλλο η ψυχική νόσος, για την διάγνωση της οποίας χρειάζεται να συνυπολογιστεί ένας συγκεκριμένος αριθμός παραγόντων.


Για να θεωρηθεί μια ψυχική νόσος ως τέτοια λαμβάνουμε υπόψιν μεταξύ άλλων τα παρακάτω κριτήρια:


- Δυσφορία του ατόμου ή και του άμεσου περίγυρου

- Παρεμπόδιση της λειτουργικότητας στην καθημερινή ζωή

- Επικινδυνότητα προς τον εαυτό ή τους άλλους

- Εκάστοτε πολιτισμικό, κοινωνικό, ιστορικό ή ηλικιακό πλαίσιο


0 σχόλια