Αναζήτηση

Άγχος

Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση απέναντι στην αβεβαιότητα ενώ περιγράφεται ως ένα διάχυτο, έντονα δυσάρεστο και ακαθόριστο συναίσθημα ανησυχίας, επί απουσίας εξωτερικού φοβογόνου αντικειμένου.


Το άγχος μπορεί να αφορά σε μια κατάσταση που σχετίζεται με έντονα συναισθήματα φόβου, συνοδευόμενο από σωματικά ενοχλήματα, όπως η ταχυπαλμία και η εφίδρωση, τα οποία υποδηλώνουν υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος.


Ωστόσο, το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση που βοηθά τους ανθρώπους να προστατευτούν από άμεσους κινδύνους, όπως η απειλή από μια πυρκαγιά ή ένα σεισμό. Το χρόνιο άγχος είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη εποχή λόγω της ύπαρξης πληθώρας χρόνιων προβλημάτων.


Το συνεχές άγχος, η διαρκής και υπερβολική ανησυχία του ατόμου αναφορικά με περιστάσεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής, μπορεί να αποτελεί ένδειξη της “διαταραχής γενικευμένου άγχους”.


Με τον όρο «γενικευμένο άγχος» αναφερόμαστε σε ένα συνεχές, μετρίου βαθμού άγχους, με μεγάλη ωστόσο χρονική διάρκεια. Το άτομο βιώνει υπερβολική ανησυχία αναφορικά με περιστάσεις, γεγονότα ή συγκρούσεις, οι οποίες αφορούν καθημερινές δραστηριότητες ή καταστάσεις. Το άτομο συνήθως δυσκολεύεται σημαντικά να ελέγξει την ανησυχία του και μπορεί να παρουσιάζει κόπωση, δυσκολία στη συγκέντρωση, ευερεθιστότητα, σωματική υπερένταση και διαταραχές στον ύπνο. Όταν το γενικευμένο άγχος παρουσιαστεί τότε το άτομο θα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από ειδικό.


Σήμερα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες δυσκολίες και προβληματισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή.Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: ‘Θα έχω χρήματα τον επόμενο μήνα? Θα βρω δουλειά άμεσα? Θα μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου? Θα μπορώ να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή? Τι θα κάνω στη ζωή μου? Να μείνω σε αυτή τη δουλειά που δεν με ικανοποιεί ή να αλλάξω επαγγελματική πορεία?


0 σχόλια